Förhastad kommentar från Claes Borgström 2008

Claes Borgström i den allra sista minuten av del 2 av Hannes Råstams dokumentär om Thomas Quick:

“Om polisen tillsammans med en psykolog har riggat ett antal berättelser i syfte att lura svenska domstolar att döma en oskyldig, det kan jag säga har aldrig förekommit i rättshistorien någonstans. Utan den som kan visa det har funnit världens största scoop när det gäller att manipulera rättvisan. Det är självklart säger jag – utan att darra på rösten – att så är det inte.”

“Nu är det 2008, han sitter där, han kommer aldrig bli utsläppt. Vare sig han begär resning eller inte.”

http://www.svtplay.se/video/321579/thomas-quick-del-2