Insekterna som avslöjar mördaren | Fokus

Rättsentomologi eller forensisk entomologi blir allt mer använt. http://www.fokus.se/2012/09/insekterna-som-avslojar-mordaren/ (Entomologi – insektslära)

Posted from my phone

Advertisements